Go to Top
zorgopvang assept

Zorgopvang Assept

Assept staat voor Autisme Spectrum Stoornis en Paarden Therapie. Bij een stoornis in het Autisme Spectrum is geen genezing mogelijk. Het hoogst haalbare doel is er mee om leren gaan.

Wij bieden begeleiding aan kinderen, jongeren en hun ouders waarbij sprake is van (een vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis. Er zijn verschillende vormen van hulp mogelijk. Onder het kopje ‘zorgaanbod’ vindt u meer informatie over ons aanbod.

De zorgvragers vinden bij ons een veilige en gestructureerde omgeving. Vanwege de landelijke ligging van ons bedrijf vinden cliënten bij ons veel rust. Ons streven is het hoogst haalbare uit de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te halen en samen met hen te werken aan een goede kwaliteit van leven. Doordat Assept zich binnen Manege Zunaruiters bevindt, is er veel contact met kinderen zonder een ontwikkelingsstoornis.

Wij werken met een professioneel team bestaande uit een kinderpsycholoog, een psycholoog en een sociaal pedagogisch medewerker jeugdzorg.

Paarden

Binnen deze vormen van begeleiding zetten we veelal de hulp van onze paarden in. Paarden hebben een positieve invloed op mensen en met name op mensen met een stoornis in het autistisch spectrum. Ze nodigen uit contact te maken, angsten te overwinnen en nieuwe dingen te proberen. Tevens stimuleren zij de prikkelverwerking en motoriek. Paarden zijn zonder oordeel, eerlijk en vormen een spiegel. Zij geven direct non-verbale feedback op het gedrag van mensen. Hierdoor zijn ze een veilige partner voor mensen met autisme. Binnen Assept wordt dit proces professioneel aangestuurd.

Ouders en verwijzers

Ouders worden intensief betrokken bij de begeleiding van hun kinderen en/of jongeren. Indien wenselijk organiseren wij tevens zorg in samenspraak met het onderwijs en bestaande zorgstuctuur.

Onze vergoedingen worden meestal betaald uit het Persoons Gebonden Budget, maar er zijn ook enkele zorgverzekeraars waar u onze kosten kunt declareren. Voor informatie over de kosten kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen dan samen met u een programma samenstellen dat aansluit bij de hulpvraag.